FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
7 042 220 Kč
4
Přijaté transfery
4 469 350 Kč
2
Nedaňové příjmy
592 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
10 128 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 648 220 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
316 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
65 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
49 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 128 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 648 220 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
316 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
65 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
49 000 Kč