FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
5 345 250 Kč
2
Nedaňové příjmy
417 000 Kč
4
Přijaté transfery
313 846 Kč
3
Kapitálové příjmy
25 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
3 700 424 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 090 377 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
150 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 700 424 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 090 377 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
150 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
12 000 Kč