FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
5 529 140 Kč
2
Nedaňové příjmy
539 000 Kč
4
Přijaté transfery
223 930 Kč
3
Kapitálové příjmy
8 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
3 160 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 168 140 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 330 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
64 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 160 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 168 140 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 330 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
64 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč