FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
3 897 000 Kč
4
Přijaté transfery
736 158 Kč
2
Nedaňové příjmy
280 673 Kč
3
Kapitálové příjmy
24 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
2 480 240 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 090 282 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
59 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
8 400 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 480 240 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 090 282 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
59 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
8 400 Kč