FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
6 050 690 Kč
4
Přijaté transfery
573 881 Kč
2
Nedaňové příjmy
461 750 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 952 916 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 335 877 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
872 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
89 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
42 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 952 916 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 335 877 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
872 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
89 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
42 000 Kč