FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
5 659 040 Kč
2
Nedaňové příjmy
359 000 Kč
4
Přijaté transfery
336 528 Kč
3
Kapitálové příjmy
8 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
4 213 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 208 740 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
882 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
99 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 213 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 208 740 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
882 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
99 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč