FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
4 683 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
579 711 Kč
4
Přijaté transfery
411 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
3 515 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 948 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
75 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
46 711 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
19 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 515 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 948 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
75 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
46 711 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
19 000 Kč