FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
4 010 430 Kč
4
Přijaté transfery
859 070 Kč
2
Nedaňové příjmy
294 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
2 905 794 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 800 430 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
16 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 905 794 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 800 430 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
16 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč