FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
48 358 706 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
48 321 696 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
51 598 239 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
46 929 400 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
91 %
SALDO ROZPOČET
-3 239 533 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 392 297 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU