FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 013 500 Kč
4
Přijaté transfery
367 508 Kč
2
Nedaňové příjmy
314 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
3 618 184 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 867 824 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
940 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
42 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 618 184 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 867 824 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
940 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
42 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč