FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
5 650 690 Kč
Přijaté transfery
574 559 Kč
Nedaňové příjmy
461 750 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
3 882 916 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 700 877 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
992 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
89 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
42 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 882 916 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 700 877 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
992 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
89 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
42 000 Kč