FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
5 440 690 Kč
Nedaňové příjmy
502 000 Kč
Přijaté transfery
445 377 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
3 673 277 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 564 690 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
852 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
84 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
42 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 673 277 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 564 690 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
852 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
84 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
42 000 Kč