FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
5 440 690 Kč
Nedaňové příjmy
502 000 Kč
Přijaté transfery
130 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
3 234 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 794 690 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
830 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 234 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 794 690 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
830 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč